Cơ cấu tổ chức

- Tổng số viên chức hiện nay của Trung tâm có 25 người (Biên chế chính thức: 20 người, hợp đồng: 5 người).Trong đó:

+ Trình độ thạc sỹ 8, đại học 11, cao đẳng 1, trung cấp 3, lao động phổ thông 2.

+ Nam 17, nữ 8.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay đã được Nhà trường phê duyệt, bao gồm:

+ Giám đốc: 01 người.
+ Phó Giám đốc: 01 người.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 7 người (1 trưởng phòng, 1 kế toán trưởng, 3 viên chức làm công tác quản trị, 2 nhân viên bảo vệ).

+ Tổ Vận tải: 8 người (1 tổ trưởng, 6 giáo viên và 1 nhân viên làm công tác giáo vụ).

+ Tổ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 3 người (1 tổ trưởng, 2 giảng viên).

+ Tổ nuôi cấy mô: 5 người (1 tổ trưởng, 1 giảng viên, 2 giáo viên, 1 cán sự).


* Nhân sự của trung tâm:   
TT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ
1 Trần Đình Dũng 23/06/1972 Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 11/8/1976 Phó Giám đốc
3 Trần Đình Hoàng 20/01/1980 Trưởng phòng TC-HC
4 Nguyễn Thị Thu 8/8/1969 Kế toán trưởng
5 Trần Công Khanh 10/01/1973 Tổ trưởng Tổ vận tải
6 Phạm Văn Thân 9/19/1979 Tổ trưởng - Tổ nông nghiệp CNC
7 Đoàn Văn Quang 12/10/1978 Tổ trưởng,
Tổ nuôi cấy mô
8 Nguyễn Khắc Vinh 26/03/1984 Giáo viên
9 Trần Hữu Thọ 3/20/1974 Giảng viên
10 Phạm Thị Thoa 12/30/1984 Giảng viên
11 Mai Minh Khánh 01/05/1983 Giáo viên
12 Trịnh Ngọc Hùng 13/10/1967 Giáo viên
13 Bùi Minh Hiền 05/03/1976 Giáo viên
14 Nguyễn Đức Hòe 04/05/1964 Giáo viên
15 Nguyễn Xuân Phú 12/07/1972 Giáo viên
16 Nguyễn Văn  Thành 21/05/1984 Giáo viên
17 Cao Đình Hải 1/3/1973 Giảng viên
18 Đặng Ngọc Lợi 8/17/1978 Giảng viên
19 Trần Thị Hoài Thu 14/12/1983 Giảng viên
20 Đặng Thị Thúy 10/19/1988 Giáo viên
21 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/27/1985 Cán sự
22 Đoàn Văn Liên 09/08/1972 Cán sự
23 Xà Mỹ Dung 16/2/1971 Nhân viên
24 Nguyễn Công Trứ 04/10/1962 Bảo vệ
25 Nguyễn Văn Phụng   Bảo vệ
CD1

logo (1)

ioff

skh

bkh
BoLD 2
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây