Cơ cấu tổ chức

- Tổng số viên chức hiện nay của Trung tâm có 21 người (Biên chế chính thức: 15 người, hợp đồng: 6 người). Trong đó:

+ Trình độ thạc sỹ 5, đại học 10, cao đẳng 1, trung cấp 3, lao động phổ thông 2.

+ Nam 16, nữ 5.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay đã được Nhà trường phê duyệt, bao gồm:

+ Giám đốc: 01 người.
+ Phó Giám đốc: 01 người.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 7 người (1 trưởng phòng, 1 kế toán trưởng, 1 thủ quỹ kiêm văn thư, 2 viên chức làm công tác quản trị, 2 nhân viên bảo vệ).

+ Tổ Vận tải: 9 người (1 tổ trưởng, 7 giáo viên và 1 nhân viên làm công tác giáo vụ).

+ Tổ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 3 người (1 tổ trưởng, 2 giảng viên).

        Nhân sự của trung tâm:      

TT

Họ và tên                

Năm sinh

Chức vụ

1

Trần Đình Dũng

23/06/1972

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Bích Hạnh

08/11/1976

Phó giám đốc

3

Trần Đình Hoàng

20/01/1980

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

4

Nguyễn Thị Thu

08/08/1969

Kế toán trưởng

5

Trần Hữu Thọ

20/03/1974

Giảng viên

6

Muộn Thị Thảo

23/09/1985

Nhân viên thủ quỹ kiêm, văn thư

7

Đoàn Văn Liên

09/08/1972

Cán sự

8

Nguyễn Công Trứ

04/10/1962

Nhân viên bảo vệ

9

Trần  Bá Liên

25/9/1960

Nhân viên bảo vệ

10

Trần Công Khanh

10/01/1973

Giáo viên

11

Nguyễn Khắc Vinh

26/03/1984

Giáo viên

12

Mai Minh Khánh

01/05/1983

Giáo viên

13

Trịnh Ngọc Hùng

13/10/1967

Giáo viên

14

Bùi Minh Hiền

05/03/1976

Giáo viên

15

Nguyễn Đức Hòe

04/05/1964

Giáo viên

16

Hoàng Kim Xuân

25/12/1958

Giáo viên

17

Nguyễn Xuân Phú

12/07/1972

Giáo viên

18

Xà Mỹ Dung

16/2/1971

Nhân viên

19

Phạm Văn Thân

19/09/1979

Giảng viên

20

Cao Đình Hải

03/01/1973

Giảng viên

21

Nguyễn Thị Thanh Hằng

10/12/1983

Giảng viên

 

CD1

logo (1)

ioff

skh

bkh
BoLD 2
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây