Cơ cấu tổ chức

- Tổng số viên chức hiện nay của Trung tâm có 28 người (Biên chế chính thức: 23 người, hợp đồng: 5 người). Trong đó:

     + Trình độ thạc sĩ 9, đại học 14, cao đẳng 1, trung cấp 2, lao động phổ thông 2.

     + Nam 18, nữ 10.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay, gồm: Lãnh đạo trung tâm gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; Phòng Tổ chức - Hành chính: (08 người); Tổ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: (02 người); Tổ Nuôi cây mô tế bào thực vật: (05 người Tổ vận tải (07 người).; Tổ Dinh dưỡng (05 người).


* Nhân sự của trung tâm:   
TT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ
1 Trần Đình Dũng 23/06/1972 Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 11/8/1976 Phó Giám đốc
3 Trần Đình Hoàng 20/01/1980 Trưởng phòng TC-HC
4 Phạm Thị Thoa 30/12/1984 Kế toán
5 Trần Công Khanh 10/01/1973 Tổ trưởng Tổ vận tải
6 Phạm Văn Thân 9/19/1979 Tổ trưởng - Tổ nông nghiệp CNC
7 Đoàn Văn Quang 12/10/1978 Tổ trưởng,
Tổ nuôi cấy mô
8 Nguyễn Khắc Vinh 26/03/1984 Giáo viên
9 Trần Hữu Thọ 3/20/1974 Giảng viên
10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27/12/1985 Cán sự - Thủ quỹ
11 Mai Minh Khánh 01/05/1983 Giáo viên
12 Trịnh Ngọc Hùng 13/10/1967 Giáo viên
13 Bùi Minh Hiền 05/03/1976 Giáo viên
14 Nguyễn Xuân Phú 12/07/1972 Giáo viên
15 Nguyễn Văn  Thành 21/05/1984 Giáo viên
16 Nguyễn Trần Kim Tuyến 15/08/1976 Giảng viên
17 Cao Đình Hải 01/03/1973 Giảng viên
18 Đặng Ngọc Lợi 08/17/1978 Giảng viên
19 Trần Thị Hoài Thu 14/12/1983 Giảng viên
20 Đặng Thị Thúy 10/19/1988 Giáo viên
21 Nguyễn Văn Thành 02/01/1978 Giảng viên
22 Đặng Ngọc Minh 16/12/1979 Giảng viên
23 Phan Thị Thùy Na 10/08/1980 Giảng viên
24 Nguyễn T Thanh Hằng 10/12/198 Giảng viên
25 Đoàn Văn Liên 09/08/1972 Cán sự
26 Xà Mỹ Dung 6/2/1971 Nhân viên
27 Nguyễn Công Trứ 04/10/1962 Bảo vệ
28 Nguyễn Văn Phụng   Bảo vệ
CD1

logo (1)

ioff

skh

bkh
BoLD 2
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây